"Máy theo dõi bụi" là gì?
(Loại, Nguyên tắc, Đặc điểm)

Cần đo nồng độ bụi

Để đổi lấy sự phát triển công nghiệp, nhiều chất thải khác nhau trở thành gánh nặng cho môi trường và sự chú ý ngày càng tăng lên hàng năm. Có nhiều vấn đề môi trường khác nhau, nhưng một vấn đề mà chúng tôi đã tập trung vào, sau nhiều năm hoạt động trong ngành bột, đó là ô nhiễm không khí do bụi gây ra.
Ví dụ, bụi trong khí quyển có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, nhu cầu cải thiện năng suất lao động và nơi làm việc thoải mái cũng như các biện pháp môi trường ngày càng trở nên quan trọng.

Vì vậy, nhiều nhà máy lắp đặt các thiết bị thu bụi để ngăn bụi thải vào khí quyển. Nhưng có nguy cơ bụi có thể vô tình phát ra do bộ thu bụi bị hỏng hoặc do lỗi bảo trì.

Chỉ lắp đặt một bộ thu bụi là chưa đủ và cần phải thực hiện mọi biện pháp để phát triển trong tương lai. Vì vậy, việc đo nồng độ bụi để theo dõi hiệu quả thu gom bụi là điều cần thiết.
 

Dụng cụ đo bột là gì?

Dụng cụ đo nồng độ bột là cảm biến đo nồng độ các hạt mịn trong không khí mà thông thường không nhìn thấy được và còn gọi là máy đo nồng độ bụi.
Dụng cụ đo bột được phân thành nhiều loại tùy theo mục đích sử dụng.
Ví dụ, máy đếm hạt để đo phòng sạch. Máy đo bụi kỹ thuật số đo nồng độ bụi bẩn, đá, khoáng chất, kim loại hoặc bụi carbon trong không khí tại nơi làm việc trong nhà. Thiết bị theo dõi lượng khí thải từ máy hút bụi được gọi là Dust Monitor. Chúng được biểu thị bằng nồng độ bụi (mg/m3) hoặc độ sạch và khác nhau tùy thuộc vào thiết bị, chẳng hạn như phép đo đơn hoặc phép đo liên tục.

Ở đây chúng tôi sẽ giải thích về "Dust Monitor" theo dõi bụi từ các thiết bị thu bụi.

Tiêu chuẩn JIS của máy đo bụi

Do nhu cầu đo liên tục Dụng cụ đo nồng độ bụi cho máy hút bụi trước phản ứng gay gắt gần đây của dư luận, vào tháng 1 năm 2018, một phương pháp đánh giá hiệu suất của dụng cụ đo nồng độ bụi tự động đã được thiết lập theo tiêu chuẩn JIS. (JIS B 7996 thành lập ngày 22/01/2018)

Kết quả là, các phương pháp đánh giá hiệu suất đã được thiết lập cho ba loại thiết bị đo tự động: phương pháp tán xạ ánh sáng, phương pháp truyền ánh sáng và phương pháp phát hiện điện ma sát.
Ngày nay, nó được sử dụng rộng rãi để giám sát liên tục thông qua đo lường tự động nhằm mục đích giám sát và đo lường bảo tồn môi trường.

Xây dựng JIS về phương pháp đánh giá hoạt động của thiết bị đo tự động nồng độ bụi trong khí thải1. Mục đích và bối cảnh thành lập JIS

Về các biện pháp và giám sát bảo tồn môi trường khí quyển, cần phải giám sát liên tục bằng đo tự động tại các nhà máy nhiệt điện và lò đốt của các nhà máy đốt rác nên sử dụng các thiết bị đo nồng độ bụi tự động.

Tuy nhiên, JIS Z8852 (phương pháp đo liên tục nồng độ bụi trong khí thải) chỉ quy định phương pháp đo và cho đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn chính thức để đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết bị đo nồng độ bụi tự động.

Ngoài ra, do dữ liệu thu được từ các thiết bị đo nồng độ bụi tự động dự kiến sẽ được sử dụng làm bằng chứng về tình trạng tuân thủ luật pháp và quy định về môi trường, nên các thiết bị đo nồng độ bụi tự động cũng sẽ được đưa vào luật chính thức của Đạo luật kiểm soát ô nhiễm không khí. . Cần có tiêu chuẩn cho các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc.2. Những điểm chính của việc thành lập JIS Bằng cách chỉ định phương pháp đánh giá hiệu suất cho 3 loại thiết bị đo tự động: phương pháp tán xạ ánh sáng, phương pháp truyền ánh sáng và phương pháp phát hiện Điện ba chiều (xem Lưu ý), hầu hết các thiết bị được sử dụng ở Nhật Bản sẽ được áp dụng.

(Lưu ý) Phương pháp tán xạ ánh sáng là phương pháp đo nồng độ bụi vận dụng thực tế là khi khí thải được chiếu xạ bằng ánh sáng đo thì cường độ ánh sáng tán xạ bởi bụi có mối tương quan với nồng độ bụi. Phương pháp truyền ánh sáng là phương pháp đo nồng độ bụi sử dụng thực tế là khi khí thải được chiếu bằng ánh sáng đo, mức suy giảm của ánh sáng đo bị chặn bởi bụi tương quan với nồng độ bụi. Phương pháp phát hiện điện ma sát dựa trên thực tế là khi đưa đầu dò (điện cực) vào khí thải, chuyển động và cảm ứng của điện tích xảy ra khi bụi va chạm hoặc đi qua gần đầu dò có tương quan với nồng độ bụi.

Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Cục Môi trường Khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Trang web của Ban Tiêu chuẩn Quốc tế
“Tài liệu 2” JIS về phương pháp đánh giá hoạt động của thiết bị đo tự động nồng độ bụi trong khí thải được thiết lập
https://www.meti.go.jp/policy/economy /hyojun-kijun/katsuyo/shinshijo/pdf/20181220seitei2.pdf

 Các loại "Dust Monitor" dành cho máy hút bụi

Có ba phương pháp "Dust Monitor" dành cho máy hút bụi:
phương pháp tán xạ ánh sáng, phương pháp truyền ánh sáng và phương pháp phát hiện điện ma sát.

 

Phương pháp Phương pháp tán xạ ánh sáng Phương pháp truyền ánh sáng Phương pháp điện ma sát
 Hình ảnh
 Nguyên tắc

Khi chiếu đèn đo vào bụi trong khí thải trong ống dẫn, đèn đo sẽ bị bụi hấp thụ và phân tán. Đây là thiết bị đo dựa trên cường độ ánh sáng tán xạ có mối tương quan với nồng độ bụi..

Khi đèn đo chiếu vào bụi trong khí thải trong ống dẫn, đèn đo bị bụi chặn lại và cường độ ánh sáng ban đầu bị suy giảm. Đây là thiết bị đo dựa trên cơ sở rằng lượng ánh sáng đo lơ lửng có mối tương quan với nồng độ bụi. Khi hai hạt rắn tiếp xúc với nhau, sự truyền điện tích xảy ra giữa các hạt. Sự truyền điện tích này được gọi là điện tích ba tĩnh hoặc điện tích tiếp xúc. Tương tự, khi một cảm biến đầu dò được đưa vào khí thải và các hạt trong không khí va chạm hoặc đi qua gần đầu dò, sự truyền điện tích và hiện tượng cảm ứng xảy ra giữa các hạt và cảm biến. Đây là một thiết bị đo dựa trên lượng chuyển động của điện tích có mối tương quan với nồng độ bụi.

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

CONTACT

If you are having trouble with monitoring or
automating production sites,
Please consult with us.

Please feel free to contact us if you have any questions.
Click here to download documents.