Trạm biến áp điện là gì?
Làm thế nào nó hoạt động?

Trạm biến áp điện là gì?

Trạm biến áp là cơ sở để điều khiển năng lượng điện và biến đổi điện áp từ cao xuống thấp hoặc ngược lại cũng như biến đổi tần số điện.

Một trạm biến áp có thể chứa các máy biến áp để thay đổi điện áp, cầu dao để cắt nguồn điện tự động, thiết bị chống sét để chuyển hướng dòng điện từ sét xuống đất, v.v.

Trong hầu hết các trường hợp, các trạm biến áp đều được đặt xa khu vực đồng bằng, tiêu thụ nhiều điện năng.

Trong trường hợp truyền tải điện đường dài, nó được chuyển đổi thành điện áp cao để tiết kiệm điện năng thất thoát.

Sau đó được chuyển đổi sang hạ áp theo thứ tự các trạm biến áp siêu cao áp, trạm biến áp sơ cấp, trạm biến áp thứ cấp, trạm biến áp phân phối và cuối cùng là đến nhà máy hoặc nhà ở.

Mục đích và vai trò của trạm biến áp

1. Tăng điện áp lên cao để có hiệu suất truyền tải điện cao hơn khi truyền tải đường dài.

2. Chuyển đổi điện áp phù hợp với từng mục đích sử dụng.

3. Đấu nối hoặc cắt đường dây điện khi cần thiết.

4. Phân phối điện đến từng nơi (ví dụ: đường sắt, nhà máy, tòa nhà, nhà ở, v.v.).

Dòng biến đổi điện áp và truyền tải điện

1. Trạm biến áp bên trong (hoặc bên cạnh) trạm điện

* Tăng cường điện áp từ đầu ra trạm điện (khoảng 20kV) lên siêu cao áp từ 275kV lên 500kV.
* Truyền tải điện đến trạm biến áp siêu cao áp.

2. Trạm biến áp siêu cao áp

* Hạ điện áp siêu cao truyền từ trạm biến áp trong trạm điện xuống 154kV.
* Truyền tải điện năng tới các trạm biến áp sơ cấp.

3. Trạm biến áp sơ cấp

* Phân phối điện 154kV cho đường sắt hoặc các nhà máy lớn.
* Hạ điện áp xuống 66kV và truyền tải đến các trạm biến áp thứ cấp.

4. Trạm biến áp thứ cấp

* Hạ mức 66kV xuống 22kV.
* Phân phối điện tới các nhà máy
* Truyền tải điện đến các trạm biến áp phân phối.

5.Trạm biến áp phân phối

* Hạ điện áp 22kV xuống 6600V
* Phân phối điện tới các nhà máy, văn phòng
* Truyền tải điện năng tới

6. Máy biến áp cực

* Giảm điện áp 6600V xuống 200V hoặc 100V
* Phân phối điện đến nhà ở hoặc văn phòng nhỏ
CONTACT

If you are having trouble with monitoring or
automating production sites,
Please consult with us.

Please feel free to contact us if you have any questions.
Click here to download documents.