Máy theo dõi bụi là gì?
(Các loại, nguyên lý làm việc và ứng dụng)
)

Máy theo dõi bụi là gì?

Máy đo bụi là dụng cụ đo nồng độ bụi (mg/m3) trong không khí và có 3 loại đó là nguyên lý điện ma sát, nguyên lý tán xạ ánh sáng và nguyên lý truyền ánh sáng.

Máy đếm hạt là một trong những loại nhưng nó đo số lượng vi hạt vật lý (chiếc/m3) thay vì nồng độ (mg/m3).

1. Nguyên lý hoạt động của máy đo bụi

Máy theo dõi bụi điện áp

Quá trình sạc điện ma sát xảy ra khi hai vật liệu tiếp xúc sau đó tách ra hoặc trượt vào nhau. Máy theo dõi bụi ma sát nhận chuyển động tĩnh điện ở đầu dò và chuyển chúng thành tín hiệu tương tự tỷ lệ với nồng độ bụi.
Máy theo dõi bụi tán xạ ánh sáng

Máy đo bụi tán xạ ánh sáng phát ra ánh sáng vào quy trình, nhận ánh sáng tán xạ từ các hạt và đếm chúng dưới dạng tín hiệu nồng độ bụi. Nguyên lý cơ bản giống như máy đếm hạt. Tham khảo phần "2. Nguyên lý làm việc của máy đếm hạt".
Máy theo dõi bụi truyền ánh sáng

Thiết bị giám sát bụi truyền ánh sáng phát ra ánh sáng từ bộ phát và bộ thu nhận ánh sáng bị suy giảm do bụi bay ở giữa. Độ suy giảm này tỷ lệ với nồng độ bụi.

2. Nguyên lý làm việc của máy đếm hạt

Máy đếm hạt sử dụng phương pháp tán xạ ánh sáng.
Nó hút không khí xung quanh từ vòi hút vào và phát ra ánh sáng laser tới khu vực đó.
Sau đó, ánh sáng phát ra sẽ tán xạ khi nó tương tác với các hạt.
Một photodiode trong máy đếm hạt phát hiện ánh sáng tán xạ và chuyển đổi thành tín hiệu điện.
Kích thước hạt được xác định dựa trên cường độ của tín hiệu điện áp và số lượng hạt được tính bằng số dạng sóng.

 

3. Sự khác biệt giữa máy đếm hạt và máy theo dõi bụi

Sự khác biệt chính giữa máy đếm hạt và máy theo dõi bụi là đơn vị đo.

Máy đếm hạt đo "số lượng hạt trong không khí (chiếc/m3)" và máy theo dõi bụi đo "nồng độ hạt trong không khí (mg/m3)".

Trong trường hợp nồng độ bụi thấp, tốt hơn nên sử dụng máy đếm hạt (chiếc/m3) vì độ phân giải của nó cao và giá trị nồng độ bụi (mg/m3) quá thấp để sử dụng máy theo dõi bụi.

Nhưng mặt khác, giá trị của máy đếm hạt (chiếc/m3) trở nên quá cao và khó đưa ra phán đoán trong trường hợp nồng độ bụi cao.

Trong trường hợp này, sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng máy đo bụi (mg/m3).

Cách dễ dàng hơn để đưa ra quyết định nên sử dụng máy đếm hạt hay máy theo dõi bụi là liệu nồng độ bụi cần đo cao hơn hay thấp hơn mức nồng độ của văn phòng chung hay ngoài trời ở ngoại ô.

Máy theo dõi bụi sẽ tốt hơn trong trường hợp nó cao hơn nó.
Máy đếm hạt sẽ tốt hơn nếu nó thấp hơn nó.

Ngoài ra, máy đếm hạt là phương pháp đo đơn lẻ.

Máy đo bụi là phương pháp liên tục thường được trang bị tín hiệu analog (DC4-20mA) cho đầu ra đo liên tục và có một số loại phù hợp với từng ứng dụng.

Vui lòng tham khảo bản đồ định vị bên dưới để biết thêm chi tiết.

Bản đồ định vị

So sánh ứng dụng giữa máy đếm hạt và máy theo dõi bụi

 

Ứng dụng của máy đếm hạt Ứng dụng của thiết bị giám sát bụi

① Clean room in semiconductor factories

① Dust collector leakage monitoring

② Clean room in precision equiment producers

② Dust generating work place like tunnels, domolition work, factories, etc.

③ Clean room in pharmaceutical, food processing and beverage producers

③ Welding fume

④ Hospital operating room, etc.

④ Offices, commercial facilities, etc.

 

Generally particle counters are used to monitor cleanliness in the place where cleaner condition (than normal) is required and dust monitors are used to monitor abnormal dust concentration raise in the normal place.

Please feel free to ask us if you have any questions
or you want our support. ⇩⇩⇩

Please feel free to contact us if you have any inquiries.
Click here to download documents.