การประหยัดต้นทุนวัสดุแคโทดในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่สำรอง
= แก้ปัญหาด้วย Dust Monitor =

ปัญหาในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรอง (มักเรียกว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) สามารถใช้ซ้ำได้เนื่องจากสามารถชาร์จใหม่ได้

หนึ่งในผู้ผลิตวัสดุแคโทดชั้นนำสำหรับแบตเตอรี่สำรองซึ่งมีโรงงานจำนวนมากทั่วโลก ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นประมาณ 40 เครื่องในแต่ละโรงงานเพื่อรวบรวมและนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านั้นสำหรับกระบวนการมีราคาแพงและมีคุณค่า

อย่างไรก็ตามบริษัทเคยประสบปัญหาวัตถุดิบรั่วไหลจากกระบวนการผลิตเนื่องจากการเสื่อมสภาพของตัวเก็บฝุ่นหรือการบำรุงรักษาไม่เพียงพอ

การสูญเสียวัตถุดิบนี้อยู่ที่ประมาณ 200,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

อีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศด้วย

เป็นผลให้เกิดปัญหาการสูญเสียจำนวนมากเนื่องจากการรั่วไหลของวัตถุดิบที่มีราคาแพงและมีคุณค่า

 

ประเด็นสำคัญคือเราจะประหยัดความสูญเสียอันเนื่องมาจากฝุ่นรั่วได้อย่างไร

เครื่องตรวจวัดฝุ่นจะตรวจสอบไอเสียจากเครื่องกำจัดฝุ่นอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้!

ด้วยการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นในท่อระบายไอเสียของเครื่องดักฝุ่น ทำให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลของฝุ่นจากเครื่องดักฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง และคาดการณ์สัญญาณของการรั่วไหลของฝุ่นได้

ประโยชน์

เครื่องตรวจวัดฝุ่น

Triboelectric Dust Monitor เป็นเครื่องมือตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นแบบต่อเนื่องที่เน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองฝุ่น

โดยจะตรวจจับการรั่วไหลของฝุ่นทันทีที่เกิดขึ้น และมีประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ประหยัดแรงงาน และประหยัดต้นทุน

บทความอ้างอิง

CONTACT

If you are having trouble with monitoring or
automating production sites,
Please consult with us.

Please feel free to contact us if you have any questions.
Click here to download documents.